Power Rankings

1
Houston (13.3)
0
2
Buffalo (11.8)
0
3
0
4
Seattle (7.1)
1
6
0
8
0
9
0
12
0
13
0
14
Atlanta (0.1)
0
15
Detroit (-0.2)
0
16
0
17
0
18
0
19
Miami (-1.1)
0
20
Denver (-1.2)
0
21
0
22
0
23
Oakland (-2.1)
0
24
0
25
0
26
0
27
0
29
0
30
Dallas (-10)
0
31
Arizona (-11)
0
32
Chicago (-12.9)
0